STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „FENIKS” W KOŁOBRZEGU

Myślą przewodnią działań podejmowanych przez członków Stowarzyszenia, jest tworzenie i udoskonalanie na terenie powiatu kołobrzeskiego kompleksowego, skoordynowanego systemu oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie.

Zapraszamy do kontaktu!

ul. Warszawska 15, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 3518062, kom. 0601543013

Konto: Bank Millenium S.A. o/Kołobrzeg 60116022020000000061748469

E-mail: fenikskg@op.pl

Założone cele osiągamy oferując świadczenia

Świadczenia medyczne

Stacjonarna opieka medyczna tj. oddział psychiatryczny, dzienny oddział psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego, poradnictwo psychologiczne, poradnia uzależnień, konsultacje środowiskowe w domu pacjenta.

Świadczenia społeczne

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Filia POW w Trzyniku, Klub Samopomocy – grupy wsparcia, Biuro Porad Obywatelskich, Programy Gminne Konsultacyjne Środowiskowe.

Profilaktyka

Od wielu już lat prowadzimy edukację mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego na temat zdrowia psychicznego, promocji, profilaktyki psychiatrycznej w ramach Szkoły Zdrowia Psychicznego.

Rozlicz PIT

 

Aplikacja aktualizowana na bieżąco | 26 MB Pobrano już 15 000 000 razy.

 

Aplikacja e-pity 2020/2021 jest programem dedykowanym dla Fundacji Feniks i umożliwia odliczenie 1% tylko na jej rzecz.

 

Telefon serwisowy programu e-pity

61 307 17 77 (08:00 - 16:00) | tel. awaryjny: 883 784 626 (16:00 - 20:00) | mail: serwis@e-pity.pl

Pod podanymi powyżej numerami telefonów świadczymy wyłącznie pomoc serwisową związaną z obsługą programu e-pity 2020/2021

Zobacz film

Dostępne druki PIT

PIT-28

PIT-28a

PIT-28b

PIT-36

PIT-36l

PIT-37

PIT-38

PIT-39

PIT-40

PIT/B

PIT/D

PIT/M

PIT/O

PIT/Z

PIT/ZG

SSE-R

Bezpieczeństwo

Program e-Pity - edycja 2020 / 2021 to najlepszy dostępny program do sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych.

Dostępne wersje: instalacyjna na Windows oraz online.

Rozlicz PIT on-line
Pobierz program

 

Aplikacja e-pity 2020/2021 jest programem dedykowanym dla Fundacji Feniks i umożliwia odliczenie 1% tylko na jej rzecz.

 

Fundacja Feniks - KRS 0000108407

Stowarzyszenie Feniks

Stowarzyszenie „Feniks” powstało w 2000 r. Zajmujemy się integracją osób z zaburzeniami psychicznymi. Nasze działania oparte są na wytycznych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Promujemy "psychiatrię z ludzką twarzą" - przyjazną dla pacjentów w każdym otoczeniu. Pomagamy również ich rodzinom, przyjaciołom, znajomym.

Działania Stowarzyszenia „Feniks” opierają się o pomoc indywidualną, grupową, samopomoc. Prowadzimy poradnictwo socjalne i prawne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, współuzależnionych, DDA, dla rodzin osób dotkniętych chorobą Alzhaimera, pacjentów cierpiących na depresję oraz osób z podwójną diagnozą (współistniejące uzależnienie i choroba psychiczna) oraz ich rodzin.

Współpracujemy z instytucjami administracji rządowej i pozarządowej.

Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach ok. 80 członków. Są to: lekarze psychiatrzy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki spec. psychiatryczne, terapeuci uzależnień, trenerzy art.-agresji, terapeuci systemu rodzinnego, socjoterapeuci, pracownicy socjalni, doradcy rodzinni, prawnicy, księgowi, pracownicy administracyjni.

Promujemy zdrowie psychiczne i zapobiegamy zaburzeniom psychicznym. Z góry dziękuję za Państwa współudział w budowaniu lepszej przyszłości!

Ewa Giza

Stowarzyszenie Feniks